Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Carl Schlyter

Mycket står på spel när Naturskyddsföreningen ska välja ny styrelse

Många kritiska till att tre personer med koppling till Miljöpartiet står på valberedningens förslag.