Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Bromma

Resandet till och från svenska flygplatser ökar

Flygets klimatpåverkan är fortsatt stor och ökande.