Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Bottentrålning

”En mycket viktig seger”

Naturskyddsföreningen välkomnar det som står i fyrpartiöverenskommelsen om ett stopp för bottentrålning i skyddade områden.

Sverige har dubblerat arealen skyddad havsmiljö på ett år

Nu vill regeringen att fisket ska regleras hårdare i många av de skyddade områdena.

Socialdemokraterna vill se ett förbud mot bottentrålning

Menar att fiskemetoden orsakar mycket stor skada på havsbotten och dessutom tömmer haven på fisk.

Vänsterpartiet vill ha fler fiskefria områden

Kritiserar att bottentrålning får förekomma i skyddade havsområden.