Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Bonus-malus

Regeringen utesluter inte mål om att minska konsumtionsbaserade utsläpp

Konsumentminister Per Bolund (MP) säger till Effekt att det är ett naturligt steg på sikt.