Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Björnberget

Regeringen vill utvidga två av Sveriges nationalparker

Sammanlagt handlar det om nästan 2 000 hektar skogsmark, våtmarker och sjöar som nu kan komma att skyddas.