Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Björn Risinger

”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen”

Fältbiologerna välkomnar dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

”Ett svartvitt dunkel, där skogens invånare förvandlas till väsen i en mystisk sagovärld”

Mats Andersson utsedd till årets naturfotograf.

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Susanna Baltscheffsky ny producent för Klotet

Radioprogrammet i P1 blir dubbelt så långt nästa år.

Naturvårdsverket: ”Vi måste öka takten i klimatarbetet”

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med knappt en procent under 2015, jämfört med året innan.

11 bilder av årets naturfotograf

Naturvårdsverkets stipendium går i år till Erik Johansson, för hans "magiska bilder, med naturen som utgångspunkt".

Strategi för hållbar konsumtion presenteras nästa år

Förutsättningarna för hushållen att konsumera miljömässigt hållbart behöver förbättras, anser regeringen.