Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Björn Risinger

Efter IPCC:s rapport – vad händer i Sverige nu?

En viktig milstolpe kommer den 15 mars nästa år.

Årets naturfotograf 2017 utsedd

"Bilderna uttrycker en skörhet och närvaro som är få fotografer förunnad", kommenterar Naturvårdsverkets generaldirektör.

”En viktig delseger i kampen för Ojnareskogen”

Fältbiologerna välkomnar dagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

”Ett svartvitt dunkel, där skogens invånare förvandlas till väsen i en mystisk sagovärld”

Mats Andersson utsedd till årets naturfotograf.

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Susanna Baltscheffsky ny producent för Klotet

Radioprogrammet i P1 blir dubbelt så långt nästa år.

Naturvårdsverket: ”Vi måste öka takten i klimatarbetet”

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med knappt en procent under 2015, jämfört med året innan.

11 bilder av årets naturfotograf

Naturvårdsverkets stipendium går i år till Erik Johansson, för hans "magiska bilder, med naturen som utgångspunkt".

Strategi för hållbar konsumtion presenteras nästa år

Förutsättningarna för hushållen att konsumera miljömässigt hållbart behöver förbättras, anser regeringen.