Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Birger Schlaug

Ytterligare kritik mot Skogsstyrelsen

Nu lyfts också nya krav på att regeringen ska agera.

Nytt nätverk för tillväxtkritik

Bild från Adbusters artikel, Beyond the growth paradigm. Det här kommer lite sent, eftersom jag varit bortrest under veckan, men...