Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Bill & Melinda Gates Foundation

”Journalistiken står inför enorma utmaningar”

Dagens Nyheters kulturchef, Björn Wiman, menar att medierna i Sverige måste bli bättre på att göra klimatfrågan begriplig. Det handlar trots allt om världens största nyhet.