Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Bill McKibben

”En vinst av episka proportioner”

Bill McKibben välkomnar att Norges Bank, som ansvarar för förvaltningen av Oljefonden, föreslår att fondens innehav i olje- och gasbolag bör säljas av.

Irland förbjuder fracking

Det blir Guinness i kväll, kommenterar Bill McKibben, grundaren av 350.org.

Auckland divesterar från fossila bränslen

Ny policy antagen.

Columbia University divesterar från kol

Men studenterna är inte nöjda utan menar att investeringarna i olja och gas också måste bort.

Billigare reparationer i Sverige blev stor nyhet internationellt

Bill McKibben senast ut att lyfta fram det svenska exemplet.

400 organisationer kräver stopp för all ny utvinning av fossila bränslen

Skickar öppet brev till världens ledare.

Bill McKibben: Den globala uppvärmningen är vårt tredje världskrig

Nu gäller det att mobilisera, inte olikt hur de västallierade mobiliserade under andra världskriget, menar 350.orgs medgrundare.

350.org om brunkolsaffären: Sverige kommer hyllas eller sågas internationellt

Menar att det tjeckiska bolaget EPH, är värsta tänkbara köparen.