Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Beijerinstitutet

”Ingen förändring kommer att ske utan samarbete”

Tillit och kommunikation är avgörande för framtiden, skriver Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi vid Beijerinstitutet.