Följ Effekt

3/2018

Tema Förhandlingar

Vi måste lära oss samarbeta.

Etikett

Åsa Lannhard Öberg

För första gången på länge: köttförbrukningen minskar i Sverige

Vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några viktiga orsaker, menar Jordbruksverket.