Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Åsa Lannhard Öberg

För första gången på länge: köttförbrukningen minskar i Sverige

Vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några viktiga orsaker, menar Jordbruksverket.