Följ Effekt

4/2018

Tema Gruvor

Den som gräver en grop...

Etikett

Åsa Lannhard Öberg

För första gången på länge: köttförbrukningen minskar i Sverige

Vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några viktiga orsaker, menar Jordbruksverket.