Följ Effekt

1/2019

Tema Psykologi

Varför gör vi så lite, när vi vet så mycket?

Etikett

Åsa Lannhard Öberg

För första gången på länge: köttförbrukningen minskar i Sverige

Vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några viktiga orsaker, menar Jordbruksverket.