Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Åsa Domeij

Stort sug efter mer svensk ekologisk mat i butikerna

En ny Sifo-undersökning visar att fyra av tio konsumenter vill ha ett större utbud av ekologiska varor då de handlar.