Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Ardalan Shekarabi

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.