Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Ardalan Shekarabi

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.