Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Antarktis

1,5 miljoner kvadratkilometer – världens största marina skyddade område är nu etablerat

Reservatet ligger på internationellt vatten, i Rosshavet, Antarktis, och kommer skyddas och bevaras i 35 år framöver.

Världens största marina reservat bildas vid Antarktis

Beslutet tros öka chanserna för fler skyddade områden i världshaven.