Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Antarktis

”Hands off the Antarctic” – Thom Yorke från Radiohead i musiksamarbete med Greenpeace

Vill se ett bättre skydd av området.

Här är första bilderna från Greenpeace expedition i Antarktis

Organisationen vill se skapandet av världens största havsreservat för att skydda de känsliga marina ekosystem som finns här.

Greenpeace skickar skepp till Antarktis – vill se skapandet av världens största skyddade havsområde

Miljöorganisationen menar att Sverige har en viktig roll att spela när frågan ska avgöras i höst.

1,5 miljoner kvadratkilometer – världens största marina skyddade område är nu etablerat

Reservatet ligger på internationellt vatten, i Rosshavet, Antarktis, och kommer skyddas och bevaras i 35 år framöver.

Världens största marina reservat bildas vid Antarktis

Beslutet tros öka chanserna för fler skyddade områden i världshaven.