Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Ålgräs

Skyddet för ålgräsängar behöver stärkas

Havs- och vattenmyndigheten vill att flera olika åtgärder sätts in under de kommande åren.