Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Alessandro Baccini

Utarmning av tropiska skogsområden större problem för klimatet än tidigare känt

Skogarnas förmåga att binda koldioxid försämras samtidigt som kollagret minskar.