Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Alan Rusbridger

”Journalistiken står inför enorma utmaningar”

Dagens Nyheters kulturchef, Björn Wiman, menar att medierna i Sverige måste bli bättre på att göra klimatfrågan begriplig. Det handlar trots allt om världens största nyhet.