Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Ål

”Oansvarigt och svårt att förstå”

Miljöorganisationer menar att kvoterna för fisket i Östersjön nästa år är på tok för höga.

EU-kommissionen föreslår stopp för ålfiske i Östersjön

Förslaget ger hopp om att vetenskap äntligen får gehör, menar Naturskyddsföreningen.