Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Aktion Rädda Vättern

”Regering och länsstyrelser måste värna dricksvattnet”

DEBATT: Krigsövningarna i Sveriges viktigaste dricksvattentäkt måste upphöra, skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande för Aktion Rädda Vättern.