Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Aktion Rädda Vättern

”Regering och länsstyrelser måste värna dricksvattnet”

DEBATT: Krigsövningarna i Sveriges viktigaste dricksvattentäkt måste upphöra, skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande för Aktion Rädda Vättern.