Följ Effekt

2/2019

Tema Civil olydnad

Vad händer när allt fler säger ifrån?

Etikett

Agneta Börjesson

KU:s granskning – håller den för en granskning?

Konstitutionsutskottet har i uppgift att undersöka om de ministrar som KU-anmälts har gjort fel eller inte. Men vad händer om KU inte har förstått vad frågan handlar om?