Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Agnes Willén

Inköpen av tunna plastkassar behöver halveras till år 2025

Ny statistik visar att varje person i Sverige köpte drygt 80 plastkassar under förra året.