Följ Effekt

3-4/2019

Tema

Det allra sista numret.

Etikett

Agenda 2030

Här är Rockströms uppmaning till den nya regeringen

Den svenske professorn är aktuell med ny rapport om kopplingen mellan mat, miljö och hälsa.

Nya etappmål inom miljömålssystemet ska tas fram

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger till Effekt att det blir ett omfattande arbete som nu startar.

Agenda 2030-målen – här är listan över svenska utmaningar

Trots att Sverige är det land i världen som har bäst förutsättningar att klara av de 17 globala målen för hållbar utveckling, så finns enormt mycket att göra även här under de kommande åren, det visar en ny rapport.

Miljöorganisationer välkomnar mål om ekologisk jordbruksmark

Nytt inriktningsmål med sikte på år 2030 presenterat av regeringen.

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

”Agenda 2030 är vårt ljus i mörkret”

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, menar att Sverige just nu har en unik möjlighet att påverka det globala havsarbetet.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.