Följ Effekt

2/2017

Tema Vatten

Livsviktigt och livsfarligt

Etikett

Agenda 2030

Miljöorganisationer välkomnar mål om ekologisk jordbruksmark

Nytt inriktningsmål med sikte på år 2030 presenterat av regeringen.

Svenska myndigheter lovar att samarbeta mer kring Agenda 2030

Syftet är att öka takten i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

”Agenda 2030 är vårt ljus i mörkret”

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, menar att Sverige just nu har en unik möjlighet att påverka det globala havsarbetet.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.