Följ Effekt

4/2017

Tema Skog

Sågar vi av den gren vi sitter på?

Etikett

Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-målen – här är listan över svenska utmaningar

Trots att Sverige är det land i världen som har bäst förutsättningar att klara av de 17 globala målen för hållbar utveckling, så finns enormt mycket att göra även här under de kommande åren, det visar en ny rapport.

Agenda 2030-delegationen vill se satsning på två långsiktiga kommunikationsinsatser

Menar att avsaknaden av ett gemensamt svenskt narrativ innebär att det kan vara svårt för olika aktörer i samhället att identifiera sin egen roll i arbetet.

Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan blir tre månader försenad

Skulle egentligen ha presenterats nu på onsdag.

Agenda 2030-delegationens förslag till svensk handlingsplan kan dröja

Ledamöterna behöver mer tid för att slutföra arbetet.