Följ Effekt

1/2017

Tema Flyg

Om varför framtiden svävar i ovisshet.

Etikett

Achim Steiner

Achim Steiner ny administratör för FN:s utvecklingsprogram, UNDP

Var länge den som ledde FN:s miljöprogram, UNEP.