I en ny rapport från Greenpeace, Wiping out the boreal (pdf) framgår att Essity använder sig av leverantörer som kalhugger skyddsvärda skogar i Sverige, Finland och Ryssland.

Essity är ett globalt hygien- och hälsobolag som bland annat tillverkar och säljer produkter genom varumärkena Edet, Libero och Tork.

– Det är helt vansinnigt att skogsbolag avverkar uråldriga skogar med tusentals arter, bara för att tillverka engångsprodukter, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige, i ett pressmeddelande.

Greenpeace kräver att Essity nu börjar städa upp i sin leverantörskedja för att säkerställa att skyddsvärda områden inte avverkas. För Sveriges del handlar det enligt miljöorganisationen om att införa ett omedelbart stopp för avverkning i så kallade värdetrakter, områden som enligt Naturvårdsverket har särskilt höga ekologiska bevarandevärden.