Statsminister Stefan Löfven (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) kommer i morgon, torsdagen den 2 februari klockan 11:30, presentera regeringens förslag till ny klimatlag för Sverige, detta enligt ett pressmeddelande.

Vad det handlar om är en fortsättning på det blocköverskridande arbete som avslutades förra året, då riksdagsledamöterna i Miljömålsberedningen kom med betänkandet Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (pdf).

Miljömålsberedningen föreslog att ramverket ska bestå av flera olika delar. Bland annat ett långsiktig mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Miljömålsberedningen kom senare också med förslag (pdf) på etappmål för år 2030 och 2040.

Ett ytterligare förslag från beredningen är att det ska inrättas ett självständigt expertorgan i form av ett klimatpolitiskt råd, vars uppgift blir att genomföra oberoende bedömningar av regeringens politik för att nå klimatmålen.

Miljömålsberedningen föreslog också att det klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett rättsligt stöd i form av en klimatlag, med regler om hur varje regering framöver ska planera och följa upp det klimatpolitiska arbetet – exempelvis genom att under varje mandatperiod ta fram en klimatpolitisk handlingsplan samt årligen redogöra för resultatet av det klimatarbete som bedrivits.

Enligt pressmeddelandet är det alltså utformningen av denna klimatlag som under morgondagen kommer vara i fokus.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________