Handla genom att inte handla – för bättre miljö, ekonomi och ökad livskvalitet. Mer info på bnd.nu och facebook.