Efter flera års förberedelser togs i förra veckan det första spadtaget i ett projekt som ska återskapa en av Södermanlands största våtmarker.

Långsjön, som är cirka 30 hektar stor, är i dag ett igenvuxet och otillgängliga område i närheten av Buskhyttan som ligger söder om Nyköping. Men genom ett samarbete mellan Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund), markägare, SSAB i Oxelösund och länsstyrelsen i Södermanlands län ska området nu restaureras upp.

Enligt Sportfiskarna går problemen för Långsjön tillbaka ända till 1970-talet:

När man på 1970-talet rationaliserade jordbruket och slutade slå gräset accelererade igenväxningen fram till dagens situation, där tät bladvass helt täcker området. De fisk- och och fågelarter som fanns i området har till stor del försvunnit. Naturvärdena har under perioden försämrats ytterligare genom övergödning.

Men nu är planen enligt Sportfiskarna att det här området återigen ska bli en ”gäddfabrik, en myllrande våtmark för fiskar, fåglar och människor”.

– Återskapandet av Långsjön är det största enskilda projektet hittills i Sportfiskarnas arbete med att restaurera kustnära våtmarker längs med Östersjön. Vi vet att den här typen av miljöer efter att de restaureras snabbt åter blir mycket viktiga lekområden för kustvandrande gädda och hoppas på mer fisk och friskare kustmiljö, säger Nils Ljunggren, projektledare på Sportfiskarna, i ett pressmeddelande.

Förutom de återskapade naturvärdena är målet med restaureringen också att minska algblomningen på sikt, detta genom att våtmarken kommer hindra över 1,2 ton kväve och 30 kilo fosfor årligen från att nå Östersjön.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________