Anders Wijkman bättrar på problembeskrivningen av den finansiella krisen genom att i en artikel på DN Debatt lyfta in energi- och resursfrågan.

Det är lätt att förblindas av den finansiella statistiken. Men tillväxt handlar inte främst om pengar. Tillväxt får vi genom att utnyttja olika resurser från naturen, främst högvärdig energi. Vissa typer av ekonomisk aktivitet – som olika tjänster – kräver lägre insatser av energi och råvaror. Men sett över tid har det rått ett nära nog linjärt samband mellan tillväxten i ekonomin och användningen av naturresurser.

I ett historiskt perspektiv var den ekonomiska tillväxten länge försumbar. Det var först när människan började utnyttja fossila bränslen som tillväxten sköt fart och den industriella revolutionen blev möjlig.

Och eftersom oljeproduktionen inte ökar sedan 2006 och enligt många experter börjar minska inom kort är det svårt att förstå hur sjutton tillväxt ska kunna uppstå i framtiden. Wijkman har lika lite som någon annan ett färdigt svar, men förmår formulera problemet klart och tydligt:

För att skapa tillväxt – och därmed reella värden – är tillgången till högvärdig energi till rimliga priser en absolut förutsättning. Hur detta skall gå till i en situation där både energi och viktiga råvaror stiger kraftigt i pris är svårt att förstå. Så länge den här nyckelfrågan saknas i debatten blir förslagen till lösningar inget mer än tomma löften.

Nu uppenbarar sig förvisso inte lösningar automatiskt bara för att man ställer rätt frågor, men det är bättre att konstatera att ett svar saknas än att svara på fel frågor. Och när rätt frågor ställs blir det allt svårare att ignorera elefanten mitt i rummet: Två hundra år av fossilbränsledrivet industrisamhället har nått vägs ände. Kanske dags att börja planera för den omställningen?