I dag stod det klart att årets fredspristagare är International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN.

Organisationen, som är en paraplyorganisation och består av 468 icke-statliga organisationer i drygt hundra länder, har som syfte att främja anslutning till och genomförande av FN-konventionen om kärnvapenförbud.

Greenpeace i Sverige är en av partnerorganisationerna i ICAN, och organisationen menar att dagens besked från Nobelkommittén innebär en tydlig signal till den svenska regeringen om att Sverige snarast bör skriva under FN:s konvention som förbjuder kärnvapen. Därför startar nu också Greenpeace ett upprop där människor kan ställa sig bakom att utrikesminister Margot Wallström (S) och regeringen agerar i frågan.

Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace i Sverige, säger i ett pressmeddelande:

– Vi noterade att Wallström välkomnade priset. Ännu bättre vore om hon anslöt till ICAN:s vision i dag och inte bara i ord utan också i handling visade att hon vill se en värld fri från kärnvapen.