I takt med att de ekologiska och ekonomiska kriserna fördjupas ökar också intresset för Effekt. Törsten efter inspiration och konstruktiva lösningar är stor, liksom hungern efter att få hugga in på de verkliga frågorna som avgör vår framtid.

Med större upplaga och högre ambitioner behöver vi utöka vår redaktion. Vi söker därför dig som är journalist med minst ett par års erfarenhet av journalistiskt arbete, gärna med redaktörsvana. Vi utgår från att du har ett stort engagemang i de frågor som Effekt skriver om. Vi ser gärna kvinnliga sökande.

Hittills har det mesta av arbetet med Effekt bedrivits helt ideellt, men sedan ett år tillbaka har vi haft möjlighet att betala ut en blygsam lön åt oss själva och arvoden till våra medarbetare. Arbetet med Effekt vilar dock fortfarande på ideella krafter och det är en förutsättning för Effekts fortlevnad att våra redaktionsmedlemmar har inkomster från andra håll.

Om det inte är rikedom som lockar är Effekt en fantastisk möjlighet för dig som brinner för samhällsjournalistik. Vi står helt obundna till partier, organisationer och andra finansiärer och kan därför ge ut precis den tidning som vi själva vill. Det ger ett stort kreativt utrymme.

Skriv ett brev om dig själv samt några rader om hur du skulle vilja utveckla Effekt framöver. Bifoga arbetsprover. Skicka brevet till Klimatmagasinet Effekt, Box 17506, 118 91 Stockholm. Senast den 30 april.

Har du frågor, kontakta oss helst via mejl, redaktion@effektmagasin.se.