Effekt ger sig in i spekulationsekonomin

Finanskrisen sprider inte bara förödelse omkring sig, den sprider också förvirring. Spekulationsekonomins instrument har blivit så avancerade att det är knappt spekulanterna själva förstår hur allt fungerar. 

För att försöka förstå har effekt gett sig in i pyramidspelet och blivit börsspekulanter. Vi har investerat 2 000 kronor i en så kallad mini short, ett värdepapper som stiger i värde om Stockholmsbörsen faller. med branschens egen terminologi: vi ägnar oss åt blankning.

Vad är då blankning? enklast uttryckt är det ett sätt att tjäna stora pengar på att börsen faller. Men hur är det möjligt att göra det samtidigt som de flesta andra blir förlorare?

Lars Wilderäng – som driver Sveriges mest lästa blogg om ekonomi och finans, Cornucopia? – har liknat blankning vid att köpa och sälja en säck potatis.

Tänk dig att du lånar en säck potatis av någon och lovar att lämna tillbaka den. Sedan går du iväg och säljer säcken, och hoppas kunna köpa en annan säck potatis till ett lägre pris, innan det är dags att lämna tillbaka den. Den som väljer att blanka spelar dock högt. till skillnad från ett köp av en aktie, där det maximala du kan förlora är det du investerat, så kan blankningen innebära att priset på det du skulle lämna tillbaka har gått upp i stället för ner.

Därmed kan förlusten bli stor – ja, teoretiskt sett kan den bli oändlig. I praktiken är dock småspararen i dag skyddad från att förlora mer än den ursprungliga insatsen.

Eftersom vi känner varmt för vår investering har vi gett den ett namn: Mini. går börsen kraftigt upp förlorar vi pengarna. Om börsen däremot dyker – vilket är troligare – kommer Mini att jubla. I så fall tänker vi inte behålla vinsten själva, den kommer i stället att användas för att stödja de som drabbas av finanskrisen. Ett grekiskt soppkök skulle exempelvis vara en värdig mottagare.

Här på bloggen kommer vi att följa Minis utveckling.

Kommentarer

Skrivet av Nisse den 27 mar 2012 - 16:19.

Och vad var meningen med detta? Känns synnerligen löjligt då ni inte förklarar poängen med det hela. Blanka gör ju tusentals människor i Sverige dagligen, direkt själva i aktier eller derivat (som i ert fall) eller indirekt via andelar i en fond som har möjlighet att göra det.

Skriv i stället en redig artikel om blankning, där ni förslagsvis inte utgår från att finansiella verktyg som kan få marknaderna att fungera mer effektivt (ja, så kan det faktiskt vara) per automatik är onda. Fördelar respektive nackdelar.

Kändes det som att ni gjorde något otillåtet? Lite kittlande, så där? Då kan jag tänka mig många andra självklarheter som Effekt kan pröva på :-)))

Skrivet av lak den 27 mar 2012 - 18:58.

På vilka sätt kan blankning göra nytta? Skapar det inte incitament för innehavarna att försöka främja och spä på finansiella kriser? Den frågan kom bl.a. upp i fallet Grekland. Det hävdades att en av förklaringarna till låsningar i åtgärder var att stora finansiella krafter hade spekulerat i Grekisk konkurs och därför inte hade några intressen i att förbättra situationen för landet.

Skrivet av Nisse den 27 mar 2012 - 19:48.

Blankning får marknaden att fungera bättre. Driver på utbudet när det är för lågt och förstärker därför marknadssignalerna så att de blir tydligare. Bidrar också med likviditet och minskar därför prisrörelserna (volatilitet). Det senare var också vad svenska myndigheter med Finansinspektionen i spetsen skrev i ett svar till EU-kommissionen för en tid sedan, och deras synpunkter borde väl vara värda att beakta, eller?

Så här skrev FI:

"Finansinspektionen har i ett gemensamt svar med andra svenska myndigheter svarat på EU-kommissionens konsultation om blankning.

FI menar att blankning är en etablerad marknadspraxis som bidrar till bättre likviditet och därmed mindre volatila priser. Det finns fall där blankning förekommit i samband med marknadsmissbruk, men det är tveksamt om det är blankningen som sådan som är problemet. FI anser inte att argumenten för ett förbud, inklusive mot så kallad naken blankning, är övertygande."

http://www.fi.se/Utredningar/Skrivelser/Listan/Svar-till-Kommissionen-om...

För övrigt: Blankningen som riktade sig mot Grekland visade sig ju vara befogad. Allt var ju värre än befarat, och det visste marknadens aktörer.

Skrivet av Victor den 27 mar 2012 - 21:55.

Glöm inte att den största spekulanten var staten själv.

Jag hade gärna sett algoritmbaserad handel. Då skulle Effekt kunna gå ut med att de omsatt dryga miljonen varje månad i värdepappershandel. Minns att jag omsatte över 3,5 miljoner trots att jag bara hade tradingkapital på ca 100'000 under en period.

Det här är mer en satsning som får ligga och är därmed lika mycket spekulationshandel som ett lottoköp är casinoverksamhet.

Det är dock helt rätt av effekt att leka på marknaden och ta det med en klackspark.

Skrivet av lak den 28 mar 2012 - 09:20.

Vad har du för mått på "bättre"? Marknaden idag driver på en ohållbar ekonomisk modell som dödar och skadar människor. Flera hundra miljoner människor kommer att tvingas fly från sina hemländer på grund av klimatförändringar. Deras liv och välfärd har exakt 0 kronors värde på den svenska marknaden. Alla finansverktyg som inte rör oss bort från det är dödliga finansverktyg.

Skrivet av Nisse den 28 mar 2012 - 09:52.

Bättre=mer effektivt samhällsekonomiskt. För att man ska kunna resonera om detta krävs vetenskapliga överväganden, inte bara tyckanden. Så fram med fakta! jag tror att FI har på fötterna, vad tror du? Om du vill vederlägga FI med flera, med vilka vederhäftiga argument?

Skrivet av lak den 31 mar 2012 - 09:32.

"mer effektivt samhällsekonomiskt"

Effektivt enligt vilket mått? För vem? Om det ökad Sveriges BNP men leder till att fler människor dödas och lider i andra delar av världen är det då "effektivt"? Är det då eftersträvansvärt? Varför?

Svara på frågan om tillväxthysterins dödsoffer! Du kan inte gömma den bakom teknokratiskt ekonomispråk.

Skrivet av Nisse den 1 apr 2012 - 16:11.

Jag säger att blankning leder till mer effektiva kapitalmarknader, allt annat lika. Det innebär att inge får det sämre men att det blir ett bättre ekonomiskt utfall. Hur detta bättre utfall fördelas är en annan fråga. Men ingen får det i alla fall sämre. Det är den vetenskapliga innebörden av ekonomisk effektivitet. Det bör framgå av FI:s rapport. Då har vi med andra ord fakta som underbygger den ståndpunkten. Kan du vara snäll och presentera fakta som eventuellt vederlägger denna ståndpunkt. Om du inte kan det så kan inte jag dra andra slutsatser att du bara pratar och tycker i saken.

Du säger, om jag förstår dig rätt, att blankning dödar människor i tredje världen. Kan du presentera fakta som underbygger detta påstående? Då har jag nämligen möjlighet att ta ställning till dessa och kanske ha anledning att ompröva min ståndpunkt. I frånvaron av sådana fakta kan jag inte dra andra slutsatser än att du bara kommer med lösa påståenden.

Skrivet av Erik Johansson den 11 apr 2012 - 17:28.

Jag håller med dig Nisse att det inte är tillväxten, marknaden eller en hedgefond i sig som är ondskefull. Det finns såklart mäktiga marknadsaktörer precis på samma sätt som det finns mäktiga politiker. För mig är tillväxt är inget mål utan ett resultat av mänsklighetens strävan på bättre liv. När vi nu har det bra materiellt kan vi fråga oss varför vi fortsätter, det har helt enkelt blivit så att vi handlar vanemässigt och plötsligt är tillväxten bara ett mål. Det som är oroande när man läser rapporten Fattigdomsbekämpningens svarta hål (googla) som diskuterar kapitalflykt är att vi får det bättre på bekostnad av andras välmående. Alla som också pratar om den växande kakan måste också räkna på hur den fördelas och flöden!

Du säger att alla får det bättre! Det är ett nationalekonomiskt paradigm i en förståelse av hur världen fungerar som inte tar hänsyn till fördelning inom nationerna och inte heller tar hänsyn till kapitalflykt och spridande av kunskap.

Skrivet av Robert Halvarsson den 27 mar 2012 - 21:55.

Ser fram emot att se hur detta kommer att utveckla sig.

Skrivet av Niklas den 23 maj 2012 - 13:35.

Nä nu fastnar vi i detaljer som riskerar dölja budskapet under ytan. Denna symboliska manöver riktar uppmärksamheten mot något som bör begrundas och problematiseras.
Att man erbjuds investera i misslyckanden är inte en självklarhet utanför den finansiella sektorn. Att spela på en förlust ger såklart incitament att driva på densamma. Om de som blankar dessutom satsar mycket stora pengar så ökar motivationen att påverka negativt. Den som tror att kapitalstarka investerare som blankat bara sitter med armarna i kors och "hoppas" på en nedgång är inte med i matchen. Kommer ett tillfälle att påverka sannolikheten för en nedgång så tar man den om det ligger 700 miljoner i potten. Man styr såklart marknadspsykologin efter bästa förmåga, allt i eget intresse. Annat vore oansvarigt ur ett investment-perspektiv.
@Nisse- Du anlägger en något nedlåtande ton i din kritik av Mini. Nåväl det står var och en fritt att kritisera. Om du följer länken nedan kan du finna inspiration. Där finns lite objektiva och sakliga inlägg rörande Earth Day, allt från prominenta media i USA.
Att systemkritiker anses löjliga och okunniga är mer regel än undantag. Detta har inte med fakta och vetenskap att göra. Det är ett känslomässigt ställningstagande för/emot tillväxtparadigmet och därför inte föremål för rationella argument. Det gäller nog i båda riktningar eftersom vi alla fungerar enligt människans default-psykologi.

http://mediamatters.org/research/201104220005

Skrivet av Gunnar Rundgren den 23 sep 2012 - 15:48.

Kanske kan vara av intresse att läsa om mina spekulationer i majs,
"Spelet alla tjänar på, eller?"
http://tradgardenjorden.blogspot.se/2012/06/spelet-alla-tjanar-pa-eller....

Sedan jag skrev det så insåg jag att jag också kunder SÄLJA majskontrakt trots att jag ingen majs har.... På något sätt känns det som bedrägeri, men det finns en logik i det hela. Den som köper våra obefintliga majskontrakt är inte intresserad av majs, utan av att spekulera i hur priset förändras.

Mest kommenterade just nu

Bloggportalen

Senaste kommentarerna

  • Björn: Tyskland har beslutat sig för at avveckla kärnkraften...
  • ken: Varför just kol, olja och fossilgas? Varför inte även...
  • Madeleine Camenius: Nu har vi inte några robotar, men vi jobbar 07.45 till...
  • Farfar: Givetvis är analysen korrekt, vad gäller koppling...
  • Lasse: Nej det stämmer inte. I sin avhandling behandlar...