Effekt fortsätter att uppmärksamma frågan om hur marknadsföring och reklam, sett ur ett miljö- och klimatperspektiv, i dag ofta används på ett minst sagt problematiskt sätt av olika företag – detta samtidigt som TV, radio och tidningar sällan verkar reflektera över vilka budskap de medverkar till att föra ut.

I början av mars publicerade Effekt en artikel där Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket, intervjuas om varför det är viktigt att anmäla vilseledande reklam till myndigheten.

Som en del i denna publicering valde Effekt att anmäla den annons från flygbolaget Norwegian som fick bildsätta artikeln. Kort därefter anmäldes också ett flertal annonser som gällde Subarus bilmodell Outback, samt en reklamfilm från det statliga energibolaget Vattenfall.

I lördagens Dagens Nyheter (14 april) finns två bilannonser med (för Mitsubishi och Volvo) som Effekt nu också väljer att anmäla till Konsumentverket. Fordonen har, precis som i fallet med Subaru, placerats ute i terrängmiljöer – trots att det är förbjudet att köra bil på sådana platser enligt den svenska terrängkörningslagen.

I sin anmälan till Konsumentverket lyfter Effekt  därför återigen upp det fall från förra året då Konsumentombudsmannen stämde bilföretaget Ford för reklam med bilar som just körs eller parkeras ute i terrängen. I stämningsansökan (pdf) går det bland annat att läsa att platserna på de bilder som används i reklamen ”inte ger intryck av att utgöra väg eller av att i övrigt vara avsedd för motortrafik”. Här ges även följande förklaring till stämningen:

KO yrkar att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Ford att vid marknadsföring av motordrivna fordon gentemot konsument visa fordonet i terräng eller på annat sätt ge intryck av att fordonet lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet. (…)

Påståendena ger intryck av att terrängkörningsegenskaperna hos fordonet kan användas i terrängen av envar och uppmanar därmed till, eller skapar i vart fall en risk för, ett olagligt beteende hos konsumenterna. Detta strider mot lagstridighetsprincipen. (…)

Genom att marknadsföringen ger konsumenten intryck av att fordonet är användbart i situationer där det inte lagligen får användas påverkar marknadsföringen även, i vart fall sannolikt, mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därmed otillbörlig och ska förbjudas.