Tidigare i dag publicerade Effekt en artikel där Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket, intervjuas om varför det är viktigt att anmäla vilseledande reklam till myndigheten.

Artikeln är hämtad från det senaste numret av klimatmagasinet Effekt, (nr 1/2018). Som en del i denna publicering väljer Effekt nu att också anmäla den annons som fick bildsätta artikeln i tidningen. Annonsen i fråga gäller företaget Norwegian och är publicerad i Dagens Nyheter Resor, sid 7, den 17 november 2017.

Foto: Anders Hellberg

Anders Hellberg, chefredaktör och ansvarig utgivare för klimatmagasinet Effekt, menar att det är viktigt som medieaktör att fundera över vilken reklam man släpper fram. Han säger i en kommentar:

– Att på det här sättet framställa flygresan med Norwegian som en miljö- eller klimatsmart handling är både orimligt, oprecist och vagt och därför direkt vilseledande. Oavsett vilket flygbolag man väljer i dagsläget så för resan med sig stora utsläpp av växthusgaser. Det Norwegian gör här, i Sveriges största morgontidning, är att ge människor en falsk bild av flygets verkliga klimatpåverkan.

Effekt lyfter i sin anmälan till Konsumentverket fram följande punkter till varför informationen i Norwegians annons är vilseledande:

”Om du vill flyga grönare, välj rött”

Ordet ”grönare” är problematiskt eftersom annonsen handlar om en flygresa som orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Exempelvis i rapporten De nordiska konsumentombudsmännens vägledning kring användning av etiska och miljörelaterade påståenden i marknadsföring (pdf) framgår:

Allmänna etiska eller miljörelaterade påståenden, som till exempel ”miljövänlig”, ”ekologisk” eller ”grön” är otydliga och oprecisa och får endast användas om det genomförts en verkligt grundlig utredning kring hela produktens livscykel.

I ett av Marknadsdomstolens domskäl (2004:12) framgår dessutom:

Den som använder ett påstående i sin marknadsföring skall kunna styrka dess riktighet. I annat fall anses påståendet ovederhäftigt och är därmed otillbörligt. Utgångspunkten vid vederhäftighetsbedömningen är hur en framställning i reklam vid en översiktlig läsning uppfattas av dem till vilka den vänder sig.

”Flyg med det mest bränsleeffektiva transatlantiska flygbolaget enligt miljöorganisationen ICCT.”

Detta är alltså själva förklaringen. Norwegian menar att man kan flyga grönare med dem jämfört med andra flygbolag eftersom miljöorganisationen ICCT kommit fram till detta.

Här finns dock flera frågetecken:

1. Det framgår inte i Norwegians annons, som är publicerad i slutet av 2017, när i tiden som ICCT gjorde sin granskning. Den som går till Norwegians hemsida kan dock läsa att det rörde sig om år 2015, och vidare att själva granskningen som ICCT genomförde beskriver situationen bland 20 stycken större flygbolag under år 2014.

2. Att ICCT i annonsen beskrivs som en miljöorganisation ger också en positiv klang och ökad trovärdighet i sammanhanget. Men är ICCT verkligen en miljöorganisation? På sin hemsida beskriver de sig själva på följande sätt:

The International Council on Clean Transportation is an independent nonprofit organization founded to provide first-rate, unbiased research and technical and scientific analysis to environmental regulators.

3. Enligt ICCT:s granskning så var Norwegian under 2014 det mest bränsleeffektiva flygbolaget, detta vid en jämförelse av flera olika transatlantiska rutter mellan Nordamerika och Europa. Norwegian har i annonsen ändrat detta till att man är det mest bränsleeffektiva transatlantiska flygbolaget. På så sätt ges sken av att hela deras flygplansflotta är mest bränsleeffektiv vid en jämförelse, vilket dock inte är något som ICCT har tittat på.

4. Slutligen är det högst oklart varför Norwegian i annonsen över huvud taget lyfter fram att man är det mest bränsleeffektiva transatlantiska flygbolaget, detta eftersom själva annonsen gör reklam för bolagets inrikes flygresor i Sverige. Hur effektiva planen som trafikerar dessa inrikes sträckorna är, jämfört med flygplanen från exempelvis SAS eller BRA, det är inte heller något som ICCT har granskat.

 

**********

Läs också: Därför är det viktigt att anmäla vilseledande reklam