I början av mars publicerade Effekt en artikel från senaste numret av tidningen, där Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket, intervjuas om varför det är viktigt att anmäla vilseledande reklam till myndigheten.

Foto: Anders Hellberg

Som en del i denna publicering valde Effekt att anmäla den annons som fick bildsätta artikeln i tidningen. Annonsen i fråga gäller flygresor med företaget Norwegian.

Effekt fortsätter nu att uppmärksamma frågan om hur marknadsföring och reklam, sett ur ett miljö- och klimatperspektiv, i dag ofta används på ett minst sagt problematiskt sätt av olika företag.

Ett färskt exempel är Subaru som just nu gör reklam på Facebook för sin bilmodell Outback.

I reklamfilmerna står bilen parkerad på lite olika platser i naturen, exempelvis:

Skärmdump från Facebookannons.

Skärmdump från Facebookannons.

Skärmdump från Facebookannons.

 

På Subarus hemsida finns en annan reklamfilm där bilen bland annat körs och parkeras på följande platser:

Skärmdump Subarus hemsida.

Skärmdump Subarus hemsida.

På Subarus hemsida finns även följande bild:

Skärmdump Subarus hemsida.

Att köra bil och parkera på sådant sätt som sker på bilderna ovan är dock inte lagligt. I Sverige finns en terrängkörningslag som syftar till att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon. Om detta skriver Naturvårdsverket bland annat:

Att köra på barmark utanför vägar ger ofta skador på mark och växter. Djupa körspår i våtmarker kan bli till diken som leder undan vattnet, marken blir torrare och växter och djur som tidigare trivts där blir färre. På kalfjället och lavklädda marker syns skador länge eftersom det tar lång tid för växterna att komma tillbaka. I vattendrag kan sönderkörda bottnar och grumling av vattnet skada vattenlevande växter och djur.

Buller från fordon stör människor och djur. Det är extra känsligt när djuren har nyfödda ungar. Den människa som söker lugn och ro i naturen kan också känna sig störd när tystnaden bryts.

Terrängkörning har inget med allemansrätten att göra. Allemansrätten innebär att man kan gå, cykla, åka skidor eller rida i naturen men gäller inte för den som tar sig fram med ett motordrivet fordon.

I sin anmälan till Konsumentverket lyfter Effekt fram ett liknande fall som nyligen uppmärksammats. I oktober förra året stämde nämligen Konsumentombudsmannen bilföretaget Ford för reklam med bilar som kör i terrängen. I stämningsansökan (pdf) går det bland annat att läsa att platserna på de bilder som används i reklamen ”inte ger intryck av att utgöra väg eller av att i övrigt vara avsedd för motortrafik”. Här ges även följande förklaring till stämningen:

KO yrkar att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Ford att vid marknadsföring av motordrivna fordon gentemot konsument visa fordonet i terräng eller på annat sätt ge intryck av att fordonet lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet. (…)

Påståendena ger intryck av att terrängkörningsegenskaperna hos fordonet kan användas i terrängen av envar och uppmanar därmed till, eller skapar i vart fall en risk för, ett olagligt beteende hos konsumenterna. Detta strider mot lagstridighetsprincipen. (…)

Genom att marknadsföringen ger konsumenten intryck av att fordonet är användbart i situationer där det inte lagligen får användas påverkar marknadsföringen även, i vart fall sannolikt, mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därmed otillbörlig och ska förbjudas.