Visning av filmen ”Home”, och sedan samtal med Polly Higgins som kallats ’planetens advokat’. Hon förespråkar lagar som i stället för att skydda en liten skaras egendom, handlar om individens ansvar, rättigheter och skyldigheter.

Studiefrämjandet Stockholm, Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, nära Odenplan, Stockholm.

Gratis inträde.
Info: Anna.Krusic@naturskyddsforeningen.se, 070-383 32 09