När Liberalerna samlades i Västerås i mitten av november för partiets landsdagar enades man om att ställa sig bakom införandet av en europeisk flygskatt.

Liberalerna har sagt nej till regeringens föreslagna flygskatt, men vill att Sverige ska driva på för en europeisk flygskatt och att flyget självklart ska betala för sina klimatkostnader.

Effekt har tidigare skrivit om svårigheterna med att få en internationell flygskatt på plats – exempelvis har representanter från Transportstyrelsen i Sverige gjort klart att det är ”högst otroligt att en internationell flygskatt skulle bli verklighet inom en överskådlig framtid”.

Men hur är det då med Liberalernas förslag om att Sverige borde ”driva på för en europeisk flygskatt” – är det en mer realistisk väg att gå? Vi ställde frågan i ett mejl till Gösta Brunnander, pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson (S):

Driver Sverige i dagsläget på för en europeisk flygskatt, och i så fall hur?

– Som anges i budgetpropositionen anser regeringen att en skatt på flygresor är ett första steg i rätt riktning för att minska flygets klimatpåverkan. Att en sådan skatt införs i Sverige har också ett signalvärde och kan innebära att fler länder följer efter.

Hur ser regeringen på möjligheterna att det ska bli en europeisk flygskatt?

– När det gäller frågan hur Sverige skulle ställa sig till en gemensam europeisk skatt i förhållande till t.ex. harmoniserade nivåer på nationell flygskatt kan sägas att det inte inom EU finns något konkret förslag om en gemensam europeisk flygskatt och därmed finns i dagsläget ingen svensk ståndpunkt i frågan.

Gösta Brunnander menar samtidigt att det finns ytterligare spår att följa för att komma åt utsläppen härifrån:

– För flyg inom EES omfattas klimatutsläppen av handelssystemet EU ETS. Vad gäller frågan om det i stället borde satsas på andra styrmedel än en skatt på flygresor anser regeringen att den ena lösningen inte utesluter den andra. Det är nödvändigt att arbeta på bred front för att bl.a. klimatmålen i Parisavtalet ska uppnås. Regeringen fortsätter att arbeta för en skärpning av EU ETS och prioriteten är att minska det totala utsläppsutrymmet inom EU ETS. Det globala klimatstyrmedel som Icao [Internationella civila luftfartsorganisationen, red. anm.] beslutade om i oktober 2016 välkomnas av regeringen och är något att bygga vidare på.

 

***********

Läs mer i Effekt: