Förra veckan skrev jag om Vattenfalls nya projekt One Tonne Life, där en familj med hjälp av olika high-techlösningar ska minska sina utsläpp av växthusgaser till ett ton/person och år.

Ett liknande, men ändå helt annorlunda, projekt har Susanna Elfors, som är teknologie doktor i samhällsplanering och miljö, tillsammans med en arkitekt/konstnär och en curator. Projektet heter ”Det gröna lägenhetslabbet” och precis som i One Tonne Life är tanken att en grupp människor ska undersöka hur man minskar sina utsläpp i ett slags dokusåpeformat. Men medan Vattenfallsdeltagarna kommer att hålla till i en villa och får en elbil handlar det här om att bo i en lägenhet, åka kollektivt och att ha en medvetenhet om att tekniklösningar snarare kan leda till rekyleffekter än verkliga utsläppsminskningar. Tanken är också att blanda in fler än bara den direkta kärnfamiljen, eftersom man menar att framtiden kommer att kräva gemensamma lösningar.

Deltagarna får en pott på 1–2 ton koldioxidutsläpp, som de sedan får hushålla med. Allt de gör räknas om i utsläpp och översätts i poäng. Ur Lägenhetslabbets projektbeskrivning: 

The Living Lab will create an experience based around how these changes will affect our ways of living and thinking about cities, houses and our homes. It will be necessary to change how we share space – how we live and use our buildings. How will these changes be experienced and how can we find ways to cope with them? How would it feel to only be allowed to shower for 5 minutes, or to use our urine as a fertilizer for the greens you grow to eat, or to share a 70 square metre apartment with ten other people? Do you have the energy to go to the gym if you have to take care of your allotment garden every day and will you skip meat to be able to take the train to Berlin for the weekend? How much is a night out worth to you, your new dress, six drinks and taxi ride there and back?

Tyvärr finns projektet än så länge bara på idéstadiet, eftersom det (till skillnad från i Vattenfalls projekt) fattas pengar. Susanna Elfors och hennes kollegor har, hittills utan framgång, försökt få med Svenska Bostäder på ett samarbete.

Mer om Lägenhetslabbet på Asfaltblomman.