För två år sedan var det sinande olja som utlöste hungerkravaller när matpriserna följde oljepriset i höjden. Hösten 2010 kan det vara klimatkaos som leder till att världens fattiga får svälta. Till följd av sommarens hetta och bränder har vetepriserna stigit med nästan 70 procent sedan i juni. Ryssland har infört exportstopp av vete för att trygga sin egen matsäkerhet. Bedömare varnar nu för att hungerkravaller kan följa när människor som redan lever på marginalen inte har råd med prisökningarna, skriver DN.

Att det är Ryssland som står i centrum är intressant på flera sätt. Ett är att Ryssland utpekats som ett land som kan vara en av få vinnare på ett varmare klimat. En höjning av temperaturen skulle höja produktivteten i jordbruket och göra nya arealer brukbara. Men att försöka förutse så exakt hur klimatförändringarna kommer att slå är nästan omöjligt. Det enda man kan säga är att vädret blir mer extremt, inte vilken region som står näst på tur att drabbas. Vem förutsåg de ryska bränderna för ett år sedan?

Intressant är också att Ryssland, bränderna till trots, har en stor jordbruksproduktion och därmed är mindre beroende av att importera mat. Ryssland har också som bekant stora energitillgångar. De har världens nästa största koltillgångar, de producerar olja i mängder som inte står Saudiarabien långt efter och, mest känt, de har världens största tillgångar av fossil naturgas. I en framtid där kampen om energin kommer tillta lär Rysslands makt öka avsevärt. Det förklarar varför Ryssland ökar sina anslag till militären rejält, med 60 procent de närmaste tre åren (uppmärksammat av Cornucopia).

Utan att försöka trumma fram någon ”ryssen kommer”-känsla, så kan man bara konstatera att även Sverige lär blir allt mer beroende av Ryssland i framtiden. 60 procent av Sveriges olja importeras i dag från Norge och Danmark. Båda dessa länders oljefält nådde sin oljetopp för tio år sedan och kommer innan decenniets slut vara nettoimportörer av olja. Kan det bli så att vi till vi tvingas öka vårt oljeberoende från Ryssland från dagens 30 procent till 90 procent? Kanske, fast bara om Ryssland tycker att Sverige är en värdig köpare av de oljedroppar som lär vara betydligt dyrare om några år än nu.

Eller, vilket förmodligen är mer troligt, tar utvecklingen en helt ny riktning som gör att dessa spekulationer framstår som helt inaktuella om bara några år.

Vad sägs om att den stora finansbubblan säger pang?

Eller att Kina ändrar om spelreglerna?

 

Bloggat: Flute har en intressant bloggpost om vetepriserna

Mer i media: Värmerekord i 17 länder (DN), Peter Stott från brittiska Met Office om hur de nuvarande naturkatastroferna är kopplade till klimatförändringarna (The Guardian)