Efter att ha spenderat tio dagar i Storbritannien är jag återigen påmind om hur oerhört skickligt representanterna för Sverige kommunicerat bilden av Sverige som ett miljöföredöme. Alla jag pratat med har uppfattningen att Sverige är ett mer eller mindre grönt paradis. Att Sverige lever över sitt ekologiska utrymme med ett par extra planeter varje år verkar ingen känna till, eller bry sig om. Sverige kan ju hur som helst inte vara lika illa som Storbritannien, eller något annat i-land, verkar många tänka.

Att Sveriges varumärke är så grönt hjälper till att förklara varför bilden ovan, liksom ett par andra bilder med klimattema, ansågs som så utmanande att utställningen de skulle visats på ställdes in, enligt Svenska Institutets blogg på Sweden.se.

Helena Lindholms bild ovan är för övrigt en klockren illustration till Ekots nyhet i dag om att konsumtionen i Sverige orsakar stora miljöproblem utomlands. De 66 000 ton kläder som vi importerar varje år kräver mängder av vatten, bekämpningsmedel och kemikalier. Utsläppen av koldioxid per capita i Sverige ökar dessutom från 6 ton till 10 ton när vi räknar på konsumtion i stället för produktion. Allt enligt Miljömålsrådets nya rapport.

Samma perspektiv kan för övrigt anläggas på kärnkraften som regeringen är redo att öppna upp för mer av. Utsläpp och miljöpåverkan av kärnkraft i Sverige är låga. Annat är de för de länder där uranbrytningen sker vilket är förenat med både stor miljöförstöring och omfattande klimatutsläpp.

En sak är jag i varje fall stolt över som boende i Sverige: allemansrätten. Den borde vi exportera till fler länder.

 

Media: Lundin oil skitar ner Sveriges varumärke (SVD, DN)