DN debatt skriver i dag flera tunga aktörer på miljöområdet om det brev som president Anote Tong från Stillahavsön Kiribati nyligen skickade till världens stats- och regeringschefer.

I brevet, som Effekt skrev om i förra veckan med anledning av den skriftliga riksdagsfråga som Jens Holm (V) då lämnat in till statsministern, finns en uppmaning till världens länder om att besluta om ett moratorium (ett förbud) för öppnandet av nya kolgruvor.

Debattörerna på DN debatt menar att en utfasning av kolkraften i världen måste till om tvågradersmålet ska kunna hållas. De skriver bland annat:

Samtidigt måste vi arbeta enträget för att skapa nya typer av samarbeten. En överenskommelse om att förbjuda nya kolgruvor är den typ av kompletterande initiativ vår värld behöver. (…)

Vi uppmanar Stefan Löfven att, för svenska folkets räkning, ta ställning och tillsammans med president Tong arbeta för ett globalt moratorium för nya kolgruvor. Det sista vår värld behöver i dag är fler kolgruvor. Sverige har en stolt tradition av solidaritet med utsatta människor. Den traditionen kräver att vi lyssnar på ropen på hjälp från Stilla havet.

De som skrivit under debattartikeln är Ulf Bjereld, ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet, Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi, Bo Frank, kommunalråd i Växjö, Pär Holmgren, författare och klimatdebattör, Antje Jackelén, ärkebiskop, Johan Kuylenstierna, exekutivdirektör Stockholm Environment Institute, Assar Lindbeck, professor emeritus, Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Resilience Center samt Anders Wijkman, författare och debattör.