I maj röstar 194 länder om vem som ska bli ny generaldirektör för Världshälsoorganisationen, WHO.

Doktor David Nabarro från Storbritannien är en av de tre återstående kandidaterna. Han kan alltså bli den som härnäst får leda FN-organisationen som har sitt säte i Genève och vars uppgift är att se till så att alla människor på planeten ska uppnå en så god hälsa som möjligt.

Hälsa definieras i sammanhanget som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och alltså inte bara frånvaro av sjukdom.

– Den främsta utmaningen för framtiden är utan tvekan klimatförändringarna, säger David Nabarro när Effekt når honom på telefon.

Han fortsätter:

– Mänskligheten måste lära sig att ta sig an dessa långsamt framåtskridande hot och agera på dem innan de förvandlas till massiva kriser.

Som utbildad läkare med över 40 års erfarenhet har David Nabarro hunnit med att jobba med en lång rad olika frågor i de flesta delar av världen. Några av uppdragen som nämns i hans cv är:

  • Executive Director, WHO Roll Back Malaria Programme
  • Head of WHO’s Health Emergencies group
  • Coordinator of the UN System High Level Task Force on Food Security
  • Special Envoy of the United Nations Secretary-General on Ebola
  • Member of the WHO Commission on Ending Childhood Obesity

Sedan januari förra året arbetar David Nabarro som rådgivare till FN:s generalsekreterare (det vill säga först till Ban Ki-moon, och nu till António Gueterres) dels då det gäller klimatfrågan och dels då det gäller de 17 globala målen för hållbar utveckling, det så kallade Agenda 2030-arbetet.

Men planen är alltså att bli ny generaldirektör för WHO, och att ta över efter doktor Margaret Chan som valdes till generaldirektör 2006 och som därefter fick fortsatt förtroende också vid omröstningen 2012.

– Det är spännande tider nu, om än något hektiska, säger David Nabarro och skrattar.

Förra året var det sex personer som gick vidare i en första omgång av valprocessen och som därefter intervjuades av WHO:s styrelse som består av representanter från 34 av WHO:s 194 medlemsstater. I januari i år stod det klart att tre av de sex kandidaterna skulle gå vidare till en slutomröstning som sker nu i maj. Valet kommer då stå mellan doktor David Nabarro från Storbritannien, doktor Sania Nishtar från Pakistan och doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus från Etiopien.

Tidigare var det styrelsen som stod också för denna omröstning, men i år är det första gången som alla WHO:s 194 medlemsstater får ge varsin röst på vem man vill ska få jobbet.

David Nabarro menar att valet kommer få stor betydelse, framför allt eftersom frågorna WHO arbetar med är så pass viktiga.

– WHO är det organ som har ansvar för att hålla världen säker i fall det uppstår allvarliga hot mot människors hälsa. Och i dag finns ständigt en viss nervositet att det ska ske exempelvis ett utbrott av någon smittsam sjukdom som leder till stora mängder dödsfall, lite som vi hade med utbrottet av ebola i Västafrika 2014-2015.

Att då WHO fungerar och kan sköta sina huvuduppgifter – som bland annat handlar om att utvärdera den globala hälsoutvecklingen eller att sätta normer/standarder/riktlinjer och befrämja implementeringen av dessa – är avgörande, menar David Nabarro. I sin valkampanj har han presenterat flera idéer om hur han vill utveckla organisationen som vid sidan av huvudkontoret i Genève har sex regionkontor och cirka 150 fältkontor utspridda i världen, med sammanlagt över 7 000 anställda.

– Bland annat vill jag bättre koppla ihop hälsofrågorna och arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Jag vill också fokusera mer på WHO:s förmåga att snabbt svara på hälsorelaterade kriser. WHO måste också representera alla sina 194 medlemmar, vilket jag vet att många inte tyckt har skett tidigare.

Du är rådgivare till FN:s generalsekreterare då det gäller de 17 globala målen för hållbar utveckling. Nyligen sa Isabella Lövin, som är Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, att hon ”tycker att Agenda 2030 är vårt ljus i mörkret som just nu lägrar sig ganska tungt över världen”. Hur ser du på detta arbete?

– De 17 globala målen tog 2,5 år att förhandla fram, men slutprodukten blev ändå överraskande bra. För mig är Agenda 2030 en extraordinär gåva till världen. Det är ett av de mest långtgående avtalen i det multilaterala systemet som jag någonsin stött på.

För att beskriva värdet av de globala målen nämner David Nabarro fem stycken ord som alla börjar på P. Eftersom intervjun sker på engelska sammanfattar han det så här:

– Agenda 2030 is about People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership.

Enligt David Nabarro är nyckeln det sista P:et, som innebär att alla, både rika och fattiga, måste hjälpas åt i arbetet och att ingen ska lämnas bakom.

Du har samtidigt skrivit att människor i världen står inför en ständigt växande lavin av hot mot deras hälsa. Det låter som vi har en del att jobba med?

– Absolut. Det finns många hot. Men det finns också många möjligheter.

– Om vi börjar med hoten så finns det exempelvis en lång rad sjukdomar som uppstår varje år till följd av smittämnen som bakterier och virus som kommer från djur till människor, till exempel fågelinfluensa, gula feber och ebola. Ett annat stort problem är att kvinnor på många platser i världen inte kan föda barn i dag utan att riskera både sitt och barnets liv. En ytterligare utmaning vi står inför kommer från vår moderna livsstil, där sådant som fetma, diabetes och högt blodtryck utgör hot mot väldigt många människors hälsa.

– Men mycket går också åt rätt håll. Lagar kring tobak har exempelvis lett till en minskning av sjukdomar och dödsfall kopplat till rökning på många platser i världen. Och i Afrika har de malariarelaterade dödsfallen halverats på tio år på grund av att man lyckats få mer fokus på frågan.

– Här vill jag också nämna att länder som Sverige bidragit enormt till det internationella arbetet då det gäller hälso- och utvecklingsrelaterade frågor. Detta genom ert ekonomiska stöd och genom att ni samarbetar med andra länder och därigenom driver på i dessa frågor. Sveriges bidrag till det internationella systemet är exemplariskt.

När det gäller klimatförändringarna så har WHO skrivit att ett förändrat klimat kan ge upphov till ytterligare 250 000 dödsfall per år i världen, mellan 2030-2050. Hur stort tycker du problemet är i dag?

– Den främsta utmaningen för framtiden är utan tvekan klimatförändringarna. Mänskligheten måste lära sig att ta sig an dessa långsamt framåtskridande hot och agera på dem innan de förvandlas till massiva kriser. Men klimatförändringarna påverkar redan nu människors liv och det är därför jag, som främst är en expert på hälsofrågor, envist uppmuntrar alla som på ett eller annat sätt jobbar med klimatfrågan att fortsätta vara aktiva i sina arbeten.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________