Klartecknet till vägsatsningen Förbifart Stockholm har fått ilskan att blossa upp hos många. Tidigare i dag protesterade människor utanför Rosenbad (se bilden ovan) och uttryckte sin bestörtning över hur regeringen tycks totalt okänslig för den kritik mot bygget som såväl Naturvårdsverket och Statens institut för kommunikationsanalys som Riksantikvarieämbetet och Naturskyddsföreningen har kommit med.

Också på nätet rasar diskussionerna och blottar ett engagemang som visar att det inte ”bara” handlar om ja eller nej till en väg eller huruvida det faktiskt råder trängsel i Stockholm eller inte, utan något mer grundläggande. Ska samhället satsa på infrastruktur som stödjer mer biltrafik, eller är det dags att tänka i nya banor?

Det den diskussionen våra politiker borde våga ta i stället för att gömma sig bakom motsägelsefulla cirkelresonemang kring att det måste till fler vägar för att minska biltrafiken.

Mer på nätet: DN, ”Vansinnets politik”, ”Regeringens tomma klimatpolitik”, Joakim Hörsing, ”Sidospår ner i klimatdiket!”