Lankälven ligger i Södra Hyttan i Hällefors kommun, Örebro län. Här har en damm utgjort ett effektivt vandringshinder för fiskar under nästan 300 år. På 1970-talet byggdes visserligen en fisktrappa vid dammen, men den har fungerat dåligt och genomförda provfisken visar att flera fiskarter som finns nedanför dammen helt saknas ovanför dammen.

I dag ska dock anläggningen rivas och vattenmiljön ska återställas till dess ursprungliga skick.

Det är Bergvik skog och Södra hyttområdets idéförening (SHOIF) som tillsammans äger dammen och som nu genomför utrivningen, detta med bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län och Naturskyddsföreningens Bra miljövalsfond.

I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen varför sådana här naturvårdsåtgärder är viktiga att genomföra:

I nästan alla vatten i Örebro län finns dammar som hindrar djur som lever i vatten från att ta sig förbi. Vandringshinder i form av dammar skapar problem för bland annat många fiskarter som i vissa fall kan slås ut eller kan minska kraftigt när de till exempel inte kan nå lek- eller övervintringsområden.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________