Partierna bakom förra sommarens energiuppgörelse är överens om att stödet till förnybar el ska förlängas och utökas med 18 TWh till 2030. Det applåderar vi som vill förse Sverige med mer förnybar el. Men nu behövs besked om hur förlängning ska genomföras i praktiken och vilka spelregler som gäller.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enades förra året över parti- och blockgränser för att säkra en långsiktig energiförsörjning med målet 100 procent förnybar el till 2040. För att hantera kärnkraftens akuta lönsamhetsproblem kom partierna också överens om att sänka skatten på kärnkraft.

I veckan presenterade regeringen detaljerna kring skattesänkningen på kärnkraften i en proposition till riksdagen. Den termiska skatten på kärnkraft sänks med 4,2 miljarder kronor och för att kompensera statens minskade intäkter på grund av detta höjs skatten på el för vanliga konsumenter.

Men beskeden om det förnybara dröjer. Den proposition som var planerad till den 21 mars har fortfarande inte presenterats och det finns inget datum för när det ska ske. Osäkerheten kring framtiden för elcertifikatsystemet gör att priserna på certifikat ligger kvar på historiskt låga nivåer. De som står redo att bygga nytt riskerar att gå miste om finansiering då investerare tappar tålamodet.

När kärnkraftsföretagen förra våren ställde ultimatum och krävde en sänkt skatt för att kunna fortsätta driva de åldrande kärnkraftverken agerade politikerna snabbt. En slopad effektskatt skulle skapa förutsättningar för de investeringar som krävs för att klara nya säkerhetsregler. Men ännu har inga sådana investeringsbeslut fattats för Ringhals och Oskarshamn.

Det är hög tid att regeringen och partierna bakom energiöverenskommelsen lever upp till utfästelsen om ett förnybart elsystem till senast 2040 och också prioriterar satsningarna på förnybar el.

Vi är medvetna om att det finns brister i det nuvarande elcertifikatsystemet. Den fantastiskt snabba teknikutvecklingen har pressat ner priserna på elcertifikat mer än vad som förutsetts. Energimyndighetens förslag till en förlängning av systemet har också kritiserats för att inte tillräckligt väl adressera det överskott av elcertifikat som finns på marknaden och för att huvuddelen av utbyggnaden skulle ske först de sista åren före 2030. Men bristerna i systemet kan åtgärdas och konkreta förslag har lagts fram från förnybartbranschen.

Självklart är det viktigt att det nya elcertifikatsystemet blir så effektivt, rättvist och välfungerande som möjligt. Men det absolut viktigaste är att 18 nya TWh tillkommer i en jämn utbyggnadstakt. Ska vi nå målet om 100 procent förnybar el till 2040 och klara en ordnad övergång till det nya energisystemet, är det helt nödvändigt.

Uteblivna besked och fortsatt osäkerhet om framtiden är mycket allvarligt. Energiöverenskommelsen vilar på flera delar: Sänkt skatt på kärnkraft och vattenkraft för att möjliggöra att den drivs vidare – och satsningar framåt på energieffektivisering och förnybar el för att nå målet om ett förnybart elsystem till 2040. Utan samtliga delar riskerar hela fempartiöverenskommelsen att falla, vilket skulle få mycket allvarliga konsekvenser för Sveriges energiförsörjning.

Nu behöver vi besked från regeringen och ser fram emot en proposition som tydliggör hur överenskommelsens 18 TWh förnybar el ska förverkligas. Förnybarhetssektorn är redo och ivrig att bidra till omställningen.

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart
Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores

 

_______________

Vill du prenumerera på Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________