Liksom i många andra städer ökar antalet cyklister. I London har cyklisterna blivit dubbelt så många sedan år 2000. Nu har även politikerna erkänt cyklisterna som en viktig del av trafiken och bygger därför tolv ”super-highways” för cyklister som cyklar in till Londons centrum. De första två invigs nästa vår.

Den relativt nyvalde borgmästaren Boris Johnson (bilden) är själv hängiven cyklist och klarade sig med nöd och näppe från en cykelolycka förra månaden.

– Jag skojar inte när jag säger att jag är militant vad gäller cykling och de ”super-highways” vi nu bygger är centrala för den cykelrevolution som jag tänker genomföra.

– Cyklister ska inte längre behöva väja för motormakten. På de här banorna ska det vara cyklarna som dominera och det kommer alla andra som använder dem att märka.

Målet är att fyrdubbla cyklandet till 2025.