I dag presenterade Centerpartiet sitt förslag på budget (pdf) för 2018.

Då det gäller anslagen till allmän miljö- och naturvård vill regeringen (pdf) nästa år lägga 10,8 miljarder kronor. Enligt Centerpartiets budgetmotion vill partiet här lägga sig 2,4 miljarder kronor lägre.

Centerpartiet skriver samtidigt att man nu föreslår en omfattande grön skatteväxling, som innebär att skatten på utsläpp höjs genom att förorenaren betalar och intäkterna används till att sänka skatten på arbete och företagande.

Sverige har ett högt skattetryck på en rad utsläpp, men ändå en förhållandevis låg andel miljöskatter i förhållande till det totala
skatteuttaget. Det finns fortfarande utrymme att höja miljöskatterna på utsläpp och resursförbrukning.

År 2019 och 2020 siktar regeringen på att lägga 13,2 respektive 14,7 miljarder kronor på utgiftsområdet för miljö- och naturvård. Centerpartiet ser dessa år en minskning framför sig med 4,2 respektive 4,7 miljarder kronor.

**********

Läs också: