Andreas Carlgren (C) var Sveriges miljöminister 2006-2011. Flera gånger under den här perioden kunde han stolt berätta att alliansregeringen lyckats höja anslagen till miljöbudgeten (det som formellt kallas utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård).

Jämfört med tidigare regeringars budgetar handlade det nu om rekordbelopp till det svenska miljöarbetet. Exempelvis sa Andreas Carlgren i ett pressmeddelande 2008:

– Aldrig tidigare har en regering satsat så mycket på miljön.

Året efter sa han så här i ett pressmeddelande:

– Med de nu beslutade satsningarna har regeringen tillfört miljöområdet drygt 20 miljarder kronor under mandatperioden, en ökning med nära 5000 miljoner kronor, jämfört med förra mandatperioden.

I ett blogginlägg, där Andreas Carlgren så småningom sammanfattade sina år som minister, skrev han om hur betydelsefullt det varit med just höjda anslag till miljöbudgeten:

”Mer pengar har stärkt miljöarbetet.”

 

När sedan Lena Ek (C) tog över som miljöminister var hon inne på precis samma spår. I samband med att alliansregeringen presenterade sin budget för 2013, skrev Lena Ek så här i en debattartikel i Aftonbladet:

”Alliansens drygt 20 miljarder till miljö och klimat både denna och den förra mandatperioden var de rödgröna aldrig i närheten av när de samregerade.”

Det här är helt korrekta uppgifter från Andreas Carlgren och Lena Ek. 2003-2006 kom den socialdemokratiska regeringen upp i drygt 15 miljarder kronor. Detta medan alliansregeringen både under mandatperioden 2007-2010 och 2011-2014 alltså kom upp i runt 20 miljarder kronor.

 

Men, när så den rödgröna regeringen därefter kom till makten – och till slut också fick igenom sin egen budget i riksdagen – så höjdes anslagen till miljöbudgeten kraftigt, och det blev nya rekordnivåer under både 2016, 2017 och 2018, vilket kan ses i följande diagram:

 

Skärmdump från Moderaternas rapport: Klimatpolitik för hoppfulla

 

Centerpartiet, som för några år sedan genom Andreas Carlgren och Lena Ek närmast skröt om hur alliansregeringen fått fram den största miljöbudgeten någonsin, ändrade nu plötsligt argumentationslinje när frågan debatterades. För numera menar partiets företrädare att det inte spelar någon roll hur mycket pengar som hamnar i miljöbudgeten:

Annie Lööf (C):

– För Centerpartiet handlar det inte om att vinna kampen om vem som satsar mest pengar på miljö och klimat, utan det handlar om vad vi får för de pengar som vi satsar.

Rickard Nordin (C):

– Det handlar inte om vem som lägger mest pengar, utan vad man gör med pengarna.

Kristina Yngwe (C): 

– En stor missuppfattning som finns hos en del partier är att resultatet för miljön blir bättre ju mer pengar man satsar på någonting.

 

Att ett parti ändrar åsikt på det här sättet är förstås helt i sin ordning. Detta återspeglas också i att regeringen under 2018, 2019 och 2020 vill lägga 38,7 miljarder på miljöbudgeten, medan Centerpartiet har nöjt sig med att endast lägga 27,4 miljarder på samma miljöbudget.

Men Centerpartiet lyckas dock inte helt hålla fast i sin nya linje. För i Centerpartiets budgetmotion finns nämligen några budgetposter kring havs- och vattenmiljöfrågor som Centerpartiet valt att kommunicera ut på följande sätt (Effekts fetade markeringar):

Pressmeddelande: ”Centerpartiet lägger 1,3 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren för havs- och vattenmiljön (…).”

Annie Lööf på Twitter: ”Det är därför vi lägger mer pengar än regeringen på hav och vatten (…). Hur kan man inte vilja satsa ordentligt på våra stränder och hav?”

Annie Lööf på Centerpartiets partistämma: ”Vi lägger i vår budget fram skarpa förslag för en renare havs- och vattenmiljö. Vi satsar 1,3 miljarder mer än regeringen (…).”

Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl, debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Genom att lägga 1,3 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren vill vi motverka bottendöden i Östersjön och säkra vårt dricksvatten.”

Även nu under Almedalsveckan har budskapet upprepats flera gånger, exempelvis på en pressträff under gårdagen sa Annie Lööf:

– Vi föreslår 1,3 miljarder mer än regeringen (…).”

Centerpartiet har nu alltså börjat kommunicera miljöbudgeten på två olika sätt. När det gäller miljöbudgeten i stort, där det är regeringen som satsar 11,3 miljarder mer, så ska det enligt Centerpartiet alltså inte vara någon kamp om vem som får fram mest pengar. Men när det gäller ett antal enskilda och utbrutna delar ur samma miljöbudget, där Centerpartiet räknat hem att de satsar 1,3 miljarder mer än regeringen, då ska det enligt Centerpartiet uppenbarligen vara en kamp om vem som får fram mest pengar.