Bild från bruna dystopi-filmen Children of men.

 

Dagens sändning av Klotet i P1 var något av de mest hoppfulla jag lyssnat till på svenska på länge. Äntligen behandlas på ett seriöst sätt de sannolika, om än hotfulla, scenarier som vi står inför. Det är Stockholm Environment Institute som tagit initiativ till att koppla ihop klimatkrisen med den snabbt annalkande oljekrisen. Klotet direktsände ett samtal mellan några av de bästa forskarna vi har på dessa områden: Kjell Aleklett, Johan Rockström, Henrietta Palmer och Karl Halding.

SEI har tagit fram fyra framtidsscenarier som väldigt kortfattat kan beskrivas så här:

Grönt hopp – varken snabba klimatförändringar eller oljekris
Det är detta scenario som alla makthavare har för ögonen. Allt löses till det bästa tack vare tur, teknologiska genombrott och vinden i ryggen.

Brun dystopi – ingen oljekris, men snabba klimatförändringar
Världens fattiga går under i klimatkaos. De rika använder sina pengar till att anpassa sig till högre havsnivåer och mer extremt väder.

Är litet verkligen vackert? – oljekris, men långsamma klimatförändringar
Globaliseringen kollapsar. Energibristen tvingar samhället till en återlokalisering av ekonomin. Det mekaninserade jordbruket havererar vilket leder till massvält.

Efter floden – snabba klimatförändringar och oljekris
Det totala sammanbrottet för mänskligheten.

På seminariet om detta som hölls i förmiddags tillfrågades publiken vilket scenario de trodde var mest troligt. Gissa vad majoriteten svarade – ”Efter floden”.

Jag skulle vilja kasta in en liten varning här för att apokalypsmyten riskerar att ta över när dessa frågor kommer på tal. Glädjande nog verkar Karl Hallding på SEI vara medveten om detta. Liksom behovet av planering för en mer realistisk framtidsbild:

– Verkligheten kommer att ligga någonstans mitt emellan, men riktigt var det vet vi inte. Och vi har en väldigt dålig beredskap idag, globalt och nationellt för att verkligen hantera någonting annat än det scenario som vi kallar ”grönt hopp”, säger Karl Hallding till Klotet.

Att peak oil och klimatkrisen kopplas samman är väsentligt om vi ska kunna undvika de värsta effekterna av fossilsamhällets sammanbrott. Nu väntar jag bara på att även ekonomin kopplas in också. Och insikten om att idén om fortsatt global ekonomisk expansion allt mer framstår som en nostalgisk dröm.

Lyssna på Klotet här.