En av politikens största utmaningar under de kommande decennierna är att finna ett sätt att både minska klimatutsläppen och ett sätt att hantera en situation där det uppstår brist på energi.

I en ny rapport från det brittiska parlamentets peak oil-kommitté, All Party Parliamentary Group on Peak Oil, beskrivs ransonering av den fossila energin som ett av de bästa verktygen för att möta utmaningen.

Brist på bensin och elektricitet kan enligt rapporten uppstå inom bara tio år. Samtidigt saknas det ett ramverk som garanterar att de klimatmål som satts upp verkligen möts. Enligt rapporten har den föreslagna ransoneringsmodellen, Tradable Energy Quotas (TEQs), bäst möjligheter att på ett rättvist och produktivt sätt både hantera energibrist och garantera utsläppsminskningar.

Rapporten lanserades igår och bland talarna fanns bland andra Caroline Lucas, ledare för Green Party och ledamot av parlamentet:

”TEQs have long been Green Party policy, as we believe that we need a fair and transparent system to reduce energy demand and give each person a direct connection to the carbon emissions associated with their lifestyle. The TEQs scheme would guarantee that the UK’s targeted carbon reductions are actually achieved, while ensuring fair shares of available energy.”

En annan talare var Jeremy Leggett, ordförande för företaget Solarcentury:

“What I like about TEQs is the fairness of it. When the energy crunch hits us, government and industry must ensure equitable access to available energy within a national budget. TEQs is the kind of approach we will need if we are to mobilise the infrastructure of a zero-carbon future fast, under pressure. It would increase the chances of working our way through the grim times to renaissance-through-resilience.”

I pressreleasen sammanfattas rapportens förslag:

”The report proposes an electronic energy rationing system called TEQs (Tradable Energy Quotas). Under TEQs, units of ‘energy credit’ are distributed free to all adults. Surplus units can be bought and sold, meaning that there is no upper limit set on the number of units owned by one person. Businesses and government bid for their energy units at a weekly tender, creating revenue to help fund the infrastructure and skills that the economy needs to end its dependence on fossil fuels.”

Rapporten är skriven av David Fleming och Shaun Chamberlin. David Fleming, som nyligen gick bort, besökte i våras Sveriges riksdag för att förklara ransoneringsmodellen för svenska politiker.

Idén om ett modernt ransoneringssystem har funnits med en längre tid i debatten om klimat- och energikrisen, men än så länge har förslaget inte förverkligats. Det brittiska miljödepartementet gjorde för några år sedan en utredning av en liknande idé. I Sverige finns ett visst stöd för idén hos Vänsterpartiet samt hos enskilda politiker inom Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Läs mer om ransoneringsidéerna på Effekts fördjupningssida.

Sammanställning av all mediebevakning av rapporten.